Nie­ko nė­ra taip mie­lo

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Ra­šy­to­jas Ka­zys Bin­kis (1893–1942) mė­go gam­tą, iš­si­ruoš­da­vo ne tik pa­si­džiaug­ti sau­le (nuo­trau­ko­je – su žmo­na So­fi­ja prie Ne­mu­no, Kar­me­li­tų plia­že, Kau­ne), bet ir pa­si­vaikš­čio­ti ra­so­to­mis pie­vo­mis ba­sas, pagry­bau­ti ir pa­žve­jo­ti. „Nie­ko nė­ra taip ge­ro ir mie­lo kaip meš­ke­rio­nė, – yra aiš­ki­nęs

poe­tui Jo­nui Ais­čiui, o šis tai už­fik­sa­vęs sa­vo pri­si­mi­ni­muo­se. – Die­nos ver­ty­bės yra pra­ei­nan­čios ver­ty­bės, o žūk­lė yra konk­re­ti, dėl to, kai meš­ke­rio­ji, rei­kia meš­ke­riot ir vi­sa ki­ta už­mirš­ti.“Ir mo­kė ne to­kį pa­ty­ru­sį bi­čiu­lį: „Ne­si­ter­liok su to­mis rau­dė­mis, jos kaip gim­na­zis­tės tik sei­lio­ja­si ir slie­kus ga­di­na...

Va, eše­rys! Ta­sai kaip ber­nas pa­čiu vi­du­riu plen­to... Jis vy­riš­kai...“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.