STOP KAD­RAS

Zmones. Legendos - - Turinys -

Ma­ri­ja Pač­kauskai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na, Gied­rė Kau­kai­tė, Liū­nė Ja­nu­šy­tė, Sa­lo­mė­ja Nė­ris, An­ta­nas Žmui­dzi­na­vi­čius, Juo­zas Gruo­dis, Ste­po­nas Kolu­pa­i­la, Gab­rie­lė Pet­ke­vi­čai­tė-Bi­tė, Bar­bra St­rei­sand ir Oma­ras Sha­ri­fas, In­grid Berg­man, Cat­he­ri­ne De­ne­uve ir Da­vi­das Bai­ley

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.