1929

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

To­kią Ma­ri­ją Peč­kauskai­tęŠat­ri­jos Ra­ga­ną (1877–1930)

drą­siai ga­lė­jo įam­žin­ti ne tik fo­to­gra­fo blyks­tė, bet ir dai­li­nin­ko tep­tu­kas. „My­lė­ti – tai reiš­kia ne žiū­rė­ti vie­nam į ki­tą, o žiū­rė­ti vie­na kryp­ti­mi“, – tei­gė ra­šy­to­jos am­ži­nin­kas An­toi­ne’as de Saint- Exu­péry. Ro­dos, Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir jos au­gin­ti­nio mei­le ne­rei­kia nė

abe­jo­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.