1916

Bi­tės bi­tės

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Ba­jo­rų duk­ra Gab­rie­lė Pet­ke­vi­čai­tė (1861–1943)

gi­mė Pu­zi­niš­kio dva­re, iš­ėjo aukš­tuo­sius moks­lus, dir­bo fel­če­re ir mo­ky­to­ja, bet nie­ka­da ne­pa­mir­šo ir sa­vo ho­bio – bi­ti­nin­kys­tės. Bū­tent to­dėl, pra­dė­ju­si ra­šy­ti

į lie­tu­viš­kus laik­raš­čius, pa­si­rin­ko Bi­tės sla­py­var­dį, vė­liau jis ta­po ra­šy­to­jos ir vi­suo­me­nės vei­kė­jos pa­var­dės da­li­mi. Gim­ta­ja­me Pu­zi­niš­kio dva­re stūk­so­ję avi­liai Gab­rie­lę (ant­ra iš kai­rės) vi­suo­met

vi­lio­da­vo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.