Esu kal­tas, esu kal­tas, esu la­bai kal­tas

Šian­dien ži­no­mas vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas, bu­vęs te­le­vi­zi­nin­kas, anuo­met itin po­pu­lia­rios te­le­vi­zi­jos lai­dos jau­ni­mui „La­bi­rin­tas“au­to­rius ir ve­dė­jas pen­kias­de­šimt de­vy­ne­rių Ar­tū­ras BAUB­LYS mu­ša­si į krū­ti­nę: „Esu kal­tas, esu kal­tas, esu la­bai kal­tas, vi

Zmones. Legendos - - Vardai -

S

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.