Nuo Jo­gai­los sta­lo

Po so­čios va­ka­rie­nės Len­ki­jos ka­ra­liui Jo­gai­lai ne­re­tai bū­da­vo pa­tie­kia­ma varš­kės sū­rio – de­ser­tui. Varš­kės sū­rio ga­my­bos re­cep­tą sa­vo kny­ge­lė­je XVII am­žiaus pa­bai­go­je tu­rė­jo ir di­di­kų Rad­vi­lų vi­rė­jas. Varš­kės sū­ris iki šiol yra daž­nas sve­čias lie­tu­viš­koj

Zmones. Legendos - - Skonis - Ir­ma LAUŽIKAITĖ

I

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.