ŽMONĖS 2017

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ryš­kiau­sios Lie­tu­vos įžy­my­bės rin­ko­si į Vil­niaus kon­cer­tų sa­lę „Com­pen­sa“, kur vy­ko iš­kil­min­ga pra­mo­gų pa­sau­lio ap­do­va­no­ji­mų „Žmonės 2017“ce­re­mo­ni­ja. Per va­ka­rą, ku­pi­ną links­my­bių, te­le­vi­zi­jos ka­me­rų gau­de­sio ir džiaugs­mo aša­rų, iš­da­ly

Zmones - - Zmones -

Vi­sos iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos spal­vos, suk­ne­lės, aist­ros ir kal­bos

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.