70 KAIP GYVENATE?

68 IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Zmones - - Zmones -

Vilija Pi­li­bai­ty­tė-Mia. Ir į ma­no kie­mą vie­ną die­ną at­eis šven­tė Dalia Teišerskytė. Dė­kin­ga esu už vis­ką, ką ga­vau Ri­ma ir Li­nas Ku­ku­rai­čiai. Kai vai­kai už­augs, pa­ke­liau­si­me dvie­se

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.