Nau­ja mei­lė

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Ma­din­ga nuo gal­vos iki... au­to­mo­bi­lio. Kaip ir pri­de­ra įvaiz­džio kū­ri­mą Mi­la­ne šįmet bai­gu­siai so­cia­li­nių tink­lų žvaigž­dei Ka­ro­li­nai MES­CHI­NO (22), ką tik do­va­nų ga­vu­siai ri­bo­to lei­di­mo „Mi­ni Co­oper“kab­rio­le­tą, puoš­tą ma­dos na­mų „Guc­ci“ap­dai­la. „Vi­skas, gy­ven­siu sa­vo nau­jo­je ma­ši­no­je! Ma­no nau­ja gy­ve­ni­mo mei­lė“, – sma­giai kalba Ka­ro­li­na, prieš tai Vil­niaus gat­vė­mis rie­dė­ju­si ge­ro­kai kukles­niu „Fiat 500“. Už­tat da­bar ga­li džiaug­tis, kad to­kia sti­lin­ga ir iš­skir­ti­ne trans­por­to prie­mo­ne gim­ta­ja­me mies­te grei­čiau­siai va­ži­nės tik ji vie­na.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.