Dir­ba vi­si!

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Ir kas sa­kė, kad re­mon­to dar­bai – klai­kiai nuo­bo­dus už­si­ėmi­mas ar net kan­čia? Pa­žvel­gęs į lai­dų ve­dė­ją Žy­gi­man­tą STAKĖNĄ (35), už­si­mo­ju­sį šią va­sa­rą per­tvar­ky­ti so­do na­me­lį, to nie­ku gy­vu ne­pa­sa­ky­tum. Dar sma­giau, kai į tal­ką at­ei­na šei­ma – Sta­kė­nų vy­res­nė­lis Ka­jus (12) ir au­gin­ti­nė Rum­ba. „Žmo­na Dovilė ne­at­si­spy­rė mū­sų iš­dai­goms, ža­ve­siui ir pa­na­šu­mui, tad už­fik­sa­vo šau­nią aki­mir­ką, kai ne­šiau pjūk­lą į au­to­mo­bi­lį“, – kva­to­ja re­mon­to dar­bų ne­si­kra­tan­tis Žy­gi­man­tas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.