me nas gy­ve nti

Zmones - - Contents -

Kris­ti­na Pi­š­niu­kai­tė. Kar­tais už­ten­ka pa­keis­ti kas­die­nius įpro­čius Vik­to­ri­ja Nau­jo­kai­tė ir Ed­var­das Sta­lio­nis. Ki­tiems tai – tik viš­ta, o mums ji ypa­tin­ga Kris­ti­na Ta­ra­se­vi­čiū­tė. Pa­ti sau siu­vė­ja Laura Blaževičiūtė. Spor­ti­nin­kė su ve­ži­mė­liu Julija Janus. Bū­ti sa­vi­mi kiek­vie­ną aki­mir­ką Bū­si­mos ma­my­tės ren­ka­si spor­tą Gro­žio for­mu­lė pa­gal... Sand­rą Dauk­šai­tę-Pet­ru­lė­nę Mo­ni­ka Lin­ky­tė. Lon­do­no įkvėp­ta

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.