Tur­tas: 170–220 mi­li­jo­nų eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Nors jie su per­trau­ko­mis drau­ga­vo net ket­ve­rius me­tus (nuo 1998-ųjų iki 2002-ųjų), ga­liau­siai ita­lų vers­li­nin­kas tu­rė­jo pri­pa­žin­ti: „Ji nuo­sta­bi, bet la­biau kaip drau­gė nei kaip mer­gi­na.“Pui­kius san­ty­kius jie­du su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti iki šiol: Nao­mi ne­re­tai net­gi ato­sto­gau­ja su bu­vu­siu drau­gu ir jo žmo­na Eli­sa­betta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.