Ūsuo­ta pa­slap­tis

Zmones - - Margas Pasaulis -

Be­lie­ka tik spė­lio­ti, ko­kios re­ak­ci­jos ti­kė­jo­si jau­no­ji ak­to­riaus Char­lie SHEENO (52) bi­čiu­lė Ju­lia STAMB­LER (26), kai le­pin­da­ma­si su juo „Ba­ca­ra Re­sort & Spa“San­ta Bar­ba­ro­je pa­si­puo­šė ūsais. No­rė­jo lik­ti ne­at­pa­žin­ta? Juo­ka­vo? O gal tie­siog pri­trū­ko dė­me­sio? Juk jau ku­rį lai­ką al­ko­ho­lio ne­ge­rian­tis, nar­ko­ti­kų ne­var­to­jan­tis ir ve­ga­ni­nės die­tos be­si­lai­kan­tis Ho­li­vu­do blo­giu­kas ne­be­įsi­pai­nio­ja į skan­da­lus, to­dėl per­pus jau­nes­nei jo pa­ly­do­vei tik­riau­siai pa­si­da­rė nuo­bo­du...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.