Kok­tei­lis „At­si­gerk ir pa­val­gyk“

Zmones - - Menas Gyventi -

2 ba­na­nai 8–10 šaukš­tų avi­ži­nių dri­bs­nių 500 ml mig­do­lų ar ki­to mėgs­ta­mo au­ga­li­nio pie­no, pirk­to ar pa­si­ga­min­to na­muo­se

3–4 šaukš­tai lukš­ten­tų ka­na­pių sėk­lų kle­vų siru­po – pa­gal sko­nį

2 šaukš­tai že­mės rie­šu­tų svies­to („Jei val­gy­to­jai aler­giš­ki konk­re­čiai že­mės rie­šu­tams, kei­s­ki­te juos į sau­lė­grą­žų svies­tą, o jei iš­vis ne­ga­li var­to­ti rie­šu­tų – jų ne­dė­ki­te“) Pir­miau­sia Lau­ra su vy­res­niai­siais vai­kais žie­de­liais su­pjaus­to nulup­tus ba­na­nus ir pa­de­da į šal­dik­lį, kad už­šal­tų, o avi­ži­nius dri­bs­nius už­pi­la mig­do­lų pie­nu ir de­da į šal­dy­tu­vą po­rai va­lan­dų, kad iš­b­rink­tų. Vė­liau vi­sus kok­tei­lio in­gre­di­en­tus su­de­da į elekt­ri­nį plak­tu­vą ir pla­ka, kol ma­sė virs­ta pu­ria, tirš­ta. Gar­dų kok­tei­lį iš­pils­to į stik­li­nes.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.