In­drė Šil­kai­ty­tėTy­lie­nė ir Lu­kas Ty­la

Zmones - - Šeimos Albumas -

Sau­lė­tą lie­pos 28-ąją Vil­niaus Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je po­ra su­mai­nė žie­dus ir kar­tu su pa­čiais ar­ti­miau­siais žmo­nė­mis vieš­bu­ty­je „Na­ru­tis“esan­čio­je Ži­di­nio sa­lė­je itin šil­tai ir jau­kiai pa­si­džiau­gė sa­vo mei­lės istorija.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.