IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Zmones - - News -

Gre­tė Smi­čiū­tė ir Alek­sand­ras Bro­kas. Ge­ra ša­lia tu­rė­ti žmo­gų, su ku­riuo to­bu­lė­ji kas­dien In­drė ir Eri­kas Ta­ma­šauskai. Ji pas mus at­ėjo pa­čiu lai­ku

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.