Ji mo­ka il­sė­tis

Zmones - - Margas Pasaulis -

Ba­sa, su pui­kių ko­jų ne­sle­pian­čiu pa­plū­di­mio si­jo­nu ir pil­vą ati­den­gian­čia pa­lai­di­ne, iš­si­tar­šiu­siais plau­kais ir vi­siš­kai at­si­pa­lai­da­vu­si... To­kią ka­den­ci­ją bai­gu­sio JAV pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos žmo­ną Mi­chel­le OBAMĄ (53) pa­pa­ra­cams pa­vy­ko pri­čiup­ti Mal­jor­ko­je, li­pan­čią į jach­tą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.