Kur – mer­gai­tė, kur – ber­niu­kas?

Zmones - - Margas Pasaulis -

Tra­di­ci­nė­je Mo­na­ko pi­kni­ko šven­tė­je vi­sų žvilgs­niai kry­po į ku­ni­gaikš­čio Al­ber­to II (59) ir jo žmo­nos ku­ni­gaikš­tie­nės Char­le­ne (39) dvy­nu­kus – vie­no­dais dra­bu­žė­liais ap­reng­tus Ja­cqu­es’ą ir Gab­riel­lą (2). Tie­sa, jei ne rus­vos spal­vos juos­te­lės ant pa­sta­ro­sios ke­dų, bū­tų bu­vę iš­ties sun­ku at­skir­ti, ku­ris iš dvy­nu­kų yra ku­ris...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.