Jo­nas:

Zmones - - Menas Gyventi -

„Anks­čiau la­bai mė­gau spal­vas ir įvai­ro­vę, da­bar pir­me­ny­bę tei­kiu tam­ses­nių at­spal­vių dra­bu­žiams bei kom­for­tui. Daik­tus daž­niau­siai per­ku iš­vy­ko­se, ta­da ran­du įdo­mes­nių, iš­skir­ti­nių ir la­biau at­spin­din­čių ma­ne.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.