Įka­lin­ti lai­ke

Fan­ta­s­ti­nis veiks­mo tri­le­ris. JAV, 2011. Rež. And­rew Nic­co­la­sas. Vaid.: Jus­ti­nas Tim­ber­la­ke’as, Aman­da Se­yf­ried

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

Svei­ki at­vy­kę į erą, ku­rio­je pag­rin­di­nė va­liu­ta – lai­kas. Čia žmonės už­prog­ra­muo­ti sen­ti iki 25-erių, ta­da gy­ven­ti lie­ka tik me­tai. Stai­ga vie­nam vy­ru­kui ati­ten­ka ne­iš­se­mia­mos lai­ko at­sar­gos. Ta­čiau lai­mė trun­ka ne­il­gai...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.