Mu­mi­ja. Dra­ko­no im­pe­ra­to­riaus ka­pas

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

( The Mum­my: Tomb of the Dra­gon Em­pe­ror)

FANTASTI ŠKAS PENKTA DIENIS.

Mis­ti­nis nuo­ty­kių tri­le­ris. JAV, Ki­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, Ka­na­da, 2008. Rež. Ro­bas Co­he­nas. Vaid.: Bren­da­nas Fra­se­ris, Je­tas Li

1946-ie­ji. Bri­tų vy­riau­sy­bė mu­mi­jų me­džio­to­jo pa­pra­šo į Ki­ni­ją grą­žin­ti na­cio­na­li­nę re­lik­vi­ją – bri­lian­tą „Šan­gri La akis“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.