Šu­niš­ka lai­mė

Zmones - - Margas Pasaulis -

Va­sa­ros pa­bai­go­je JAV pra­ūžęs ura­ga­nas Har­vey pa­li­ko be pa­sto­gės ne tik dau­gy­bę žmo­nių, bet ir šim­tus ke­tur­ko­jų. Ta­čiau šiems vos pu­sės me­tų šu­ne­liams Ka­poy ir Chest­nut pa­si­se­kė la­biau. Mat juos pri­glau­dė ak­to­rius Lie­vas Sch­rei­be­ris (49) ir tuoj pat pa­ti­kė­jo sū­nums Sas­hai (10) bei Sa­mu­eliui (8). Aki­vaiz­du, kad ne­ti­kė­tas šei­mos pa­gau­sė­ji­mas pa­ti­ko ir bu­vu­siai Lie­vo part­ne­rei, ber­niu­kų ma­mai – ak­to­rei Nao­mi WATTS (48).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.