Be ka­rū­nos

Zmones - - Margas Pasaulis -

Šve­di­jos prin­ce­sė Vic­to­ria (40) dar­bo nie­ka­da ne­si­kra­to – ne­svar­bu, tek­tų at­sto­vau­ti rū­mams pra­ban­giuo­se ren­gi­niuo­se ar su­si­tik­ti su tau­tie­čiais gū­džio­je pro­vin­ci­jo­je. Kai bū­si­ma sos­to pa­vel­dė­to­ja su vy­ru prin­cu Da­nie­liu (44) vie­šė­jo Vest­ra Jo­ta­lan­de, pa­val­di­niai bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ti dvie­jų vai­kų ma­mos ryž­to iš­ban­dy­ti jė­gas ariant lau­kus. Be­je, iki jų prin­ce­sė per lie­tų nu­klam­po­jo dau­giau nei de­šimt ki­lo­met­rų!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.