Nel­ly Fur­ta­do

Zmones - - Šeimos Albumas -

Kau­no „Žal­gi­rio“are­no­je – spa­lio 24 d. 20 val.

Pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je skam­bės Ka­na­do­je gi­mu­sios por­tu­ga­lų kil­mės pop­mu­zi­kos gar­se­ny­bės Nel­ly Fur­ta­do ge­riau­sios dai­nos ir nau­ji kū­ri­niai iš pa­va­sa­rį pa­si­ro­džiu­sio al­bu­mo „Ri­de“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.