Mo­lière Tar­tiu­fas

Na­cio­na­li­nia­me dra­mos te­at­re Vil­niu­je – rug­sė­jo 27, 28 d. 18.30 val., spa­lio 26 d. 18.30 val.

Zmones - - Šeimos Albumas -

Re­ži­sie­rius Os­ka­ras Koršunovas. Vai­di­na Gied­rius Sa­vic­kas, Da­rius Meš­kaus­kas, To­ma Vaš­ke­vi­čiū­tė, Ne­lė Sa­vi­čen­ko

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.