Bė­gan­tis skus­tu­vo aš­me­ni­mis 2049

Ki­nuo­se – nuo spa­lio 6 d.

Zmones - - Rekomenduoja -

Prieš 35 me­tus pa­si­ro­džiu­si niū­ri re­ži­sie­riaus Rid­ley Scotto žmo­ni­jos at­ei­ties vi­zi­ja iš pra­džių ne­su­lau­kė nei kri­ti­kų, nei žiū­ro­vų pa­lan­ku­mo, bet lai­kui bė­gant ta­po kul­ti­ne moks­li­nės fan­ta­s­ti­kos ger­bė­jų juos­ta. Jos tę­si­ny­je iš­šū­kį iš­li­ku­siems and­ro­i­dams me­ta jau­nas Los An­dže­lo po­li­ci­nin­kas ir bu­vęs ko­le­ga, ka­dai­se pa­slap­tin­gai din­gęs le­gen­di­nis Ri­kas De­kar­tas.

Re­ži­sie­rius De­nis Vil­le­ne­uve’as. Vai­di­na Ry­a­nas Go­s­lin­gas, Har­ri­so­nas For­das

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.