Ma­no ma­ža­sis po­nis

Ki­nuo­se – nuo spa­lio 6 d.

Zmones - - Rekomenduoja -

Drau­gys­tė nu­ga­li vis­ką, ji nu­ga­lės ir pik­tą­jį Ka­ra­lių Ura­ga­ną, ku­ris kė­sin­sis už­im­ti Po­nių mies­tą, ta­čiau pa­tirs prin­ce­sės Žė­ru­tės ir jos iš­ti­ki­mų drau­gių at­kir­tį.

Lie­tu­viš­kai įgar­si­no Ne­rin­ga Ne­kra­šiū­tė, Gied­rius Ar­ba­čiaus­kas, Al­gir­das Dai­na­vi­čius, Ne­rin­ga Var­ne­ly­tė, And­rius Žiu­raus­kas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.