GAT­VĖS MADA

Zmones - - Mada -

Tik­ro­sios šių lai­kų sti­liaus iko­nos yra po­pu­lia­rios tink­la­raš­ti­nin­kės, sti­lis­tės ir įta­kin­gos žur­na­lų re­dak­to­rės. Jos ne­bi­jo bū­ti ekst­ra­va­gan­tiš­kos, de­rin­ti skir­tin­gų sti­lių ir raš­tų. Tai jos dik­tuo­ja tai­syk­les ir duo­da to­ną ne tik se­kė­jams, bet ir ma­dos na­mų di­zai­ne­riams.

Tink­la­raš­ti­nin­kė Leo­nie Han­ne Gat­vės ma­dos fo­to­gra­fė Ta­mu McPher­son Žur­na­lo „W“ma­dos re­dak­to­rė Gio­van­na Bat­tag­lia Ja­po­niš­ko­jo „Vo­gue“ma­dos re­dak­to­rės An­nos Del­lo Rus­so asi­sten­tė Car­lotta Od­di, Au­ro­ra Eleo­ne, Ita­li­jos ma­dos ikona Chi­a­ra To­ti­re, sti­lis­tė Ada Ko­ko­sar, ja­po­niš­ko­jo „Vo­gue“ma­dos re­dak­to­rė An­na Del­lo Rus­so ir sti­lis­tė Vi­via­na Vol­pi­cel­la Žur­na­lo „Tank“ma­dos re­dak­to­rė Ca­ro­li­ne Is­sa Tink­la­raš­ti­nin­kė Chi­a­ra Fer­rag­ni Tink­la­raš­ti­nin­kė ir sti­lis­tė Gil­da Amb­ro­sio Ja­po­niš­ko­jo „Vo­gue“ma­dos re­dak­to­rė An­na Del­lo Rus­so

Ame­ri­kie­tiš­ko­jo „Vo­gue“re­dak­to­rė An­na Win­tour

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.