He­lo­vi­nas ba­ga­ži­nė­je

Zmones - - Margas Pasaulis -

Nors iki šios šven­tės dar ke­lios sa­vai­tės, Hei­di KLUM (44) pra­de­da ruoš­tis jau da­bar. Nuo­tai­kos ke­tu­rių vai­kų ma­mai ne­su­ga­di­no nė tai, kad mil­ži­niš­ki ba­lio­nai vos til­po ba­ga­ži­nė­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.