300. Im­pe­ri­jos gi­mi­mas

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

(300: Ri­se of an Em­pi­re) Is­to­ri­nis veiks­mo fil­mas. JAV, 2014. Rež. No­a­mas Mur­ro. Vaid.: Sul­li­va­nas Sta­p­le­to­nas, Eva Green, Ro­d­ri­go San­to­ro Nu­ga­lė­jęs 300 spar­tie­čių, per­sų ka­ra­lius Kserk­sas to­liau ju­da link di­džiau­sio Grai­ki­jos mies­to vals­ty­bės – Atė­nų. Grai­kus iš jū­ros su­pa per­sų ka­ro lai­vy­nas, va­do­vau­ja­mas kerš­tin­go­sios Ar­te­mi­zi­jos. Ar graikų ge­ne­ro­lui Te­mis­tok­liui pa­vyks ap­si­gin­ti?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.