Vi­skis, tan­go, fokst­ro­tas

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

( Whiskey Tan­go Foxt­rot) VA­KA­RO SEANSAS. Ko­miš­ka biog­ra­fi­nė dra­ma. JAV, 2016. Rež.: Glen­nas Fi­carra, Joh­nas Requa. Vaid. Ti­na Fey 2003-ie­ji. TV žur­na­lis­tei Kim Bei­ker nu­si­bo­do dar­bas, rim­tas vai­ki­nas ir kom­for­tiš­kas gy­ve­ni­mas Niu­jor­ke. Tad be jo­kio pa­si­ruo­ši­mo ji iš­vyks­ta į tri­jų mė­ne­sių ko­man­di­ruo­tę fil­muo­ti rep­or­ta­žų... ka­ro dras­ko­ma­me Af­ga­nis­ta­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.