Ato­sto­gų li­te­ra­tū­ra

Zmones - - Margas Pasaulis -

Tai pas mus ly­ja ir dan­gus pri­me­na švi­ni­nį ce­pe­li­ną, o Ka­ri­buo­se – karš­ta ir skais­čiai švie­čia sau­lė. Su bi­čiu­lė­mis iš­si­ruo­šu­si pa­il­sė­ti į Ja­mai­ką, Ri­ta ORA (26) ne­pa­mir­šo į ke­lio­ni­nį krep­šį įsi­mes­ti kny­gos. Ne bet ko­kios, o le­gen­di­nės gru­pės „The Do­ors“va­dy­bi­nin­ko Dan­ny Su­ger­ma­no „Won­der­land Ave­nue: Ta­les of Gla­mour and Excess“, ku­rio­je pa­sa­ko­ja­ma apie aud­rin­gą mu­zi­kan­tų gy­ve­ni­mą Be­ver­li Hil­se. Ar blo­gas pa­vyz­dys ne­įkvėps at­li­kė­jos?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.