MARGAS PASAULIS

Zmones - - Šiame Numeryje -

He­len Mir­ren, Ka­tie Hol­mes, Clau­dia Schif­fer, Jus­ti­nas Tim­ber­la­ke’as ir Jes­si­ca Biel, Hei­di Klum, prin­cas Car­las Phi­li­pas ir prin­ce­sė So­fia, prin­cas Phi­li­pas ir Da­ni­ca Ma­rin­ko­vić, Rachel Bil­son, Da­mie­nas Cha­zel­le’as ir Oli­via Ha­mil­ton, Roc­co Ri­t­chie ir Chan­tel­le Lee, Je­anas Ro­che­fort’as, Et­ta NG, Ri­ta Ora

Fo­to­gra­fai, žur­na­lis­tai, blo­ge­riai, ope­ra­to­riai, ei­li­niai smal­suo­liai... Vi­si pa­ban­dė at­si­dur­ti ar­čiau žvaigž­dės, ku­ri, net ir bai­gu­si ak­ty­vią mo­de­lio ka­rje­rą, aki­vaiz­du, po­pu­lia­ru­mo ne­pra­ra­do. Gal net at­virkš­čiai – ta­po dar įdo­mes­nė. Lai­mei, į „Bal­main“ma­dų šou iš­si­ruo­šu­siai vo­kie­tei Clau­diai SCHIF­FER (47) toks dė­me­sys ir šur­mu­lys vi­sai pa­ti­ko.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.