MADA

Zmones - - Šiame Numeryje -

Am­ži­no­ji ma­dos sos­ti­nė

Pa­ry­žius už­bai­gė mė­ne­sį tru­ku­sį ma­dos ma­ra­to­ną gar­siau­sių ma­dos na­mų ko­lek­ci­jo­mis, ku­rios dik­tuos nau­ją sti­liaus to­ną ne tik Eu­ro­pai, bet ir vi­sam pa­sau­liui.

Dai­ni­nin­kė Court­ney Lo­ve Ame­ri­kie­tiš­ko­jo „Vo­gue“re­dak­to­rė An­na Win­tour Ak­to­rė Ro­bin Wright ir dai­ni­nin­kas Len­ny Kra­vi­tzas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.