Aistė Ma­la­kauskai­tė ir Da­nie­lius Stan­ke­vi­čius

Zmones - - Šeimos Albumas -

Dėl ves­tu­vių lai­ko klau­si­mų ne­ki­lo – prieš aš­tuo­ne­rius me­tus tą die­ną jie pra­dė­jo drau­gau­ti, prieš me­tus su­si­ža­dė­jo, tad bu­vo aiš­ku: rug­sė­jo 15-oji, 15 va­lan­da. Ce­re­mo­ni­ja vy­ko Užu­pio me­no inku­ba­to­riu­je ant Vil­nios kran­to, nes, sa­ko­ma, kur te­ka upė, ten ge­ra ener­gi­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.