Jo­li­ta Her­lyn An­ge­lai ne­ver­kia

Zmones - - Šeimos Albumas -

Lei­dyk­la „Al­ma litte­ra“

Ar įma­no­ma tą pa­tį žmo­gų įsi­my­lė­ti ant­rą kar­tą, nors jis ka­dai­se su­dau­žė šir­dį? Ką da­ry­ti, kai per­žen­gus pen­kių de­šim­čių me­tų slenks­tį įsi­su­ka be­pro­tiš­kų jaus­mų ver­pe­tai? Ženg­ti į tą pa­čią upę? At­sa­ky­mus ra­si­te nau­ja­me – jau šeš­ta­ja­me – Ham­bur­ge gy­ve­nan­čios lie­tu­vės ro­ma­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.