Mo­ni­ca McIner­ney Lem­tin­gas laiš­kas

Zmones - - Šeimos Albumas -

Lei­dyk­la „Al­ma litte­ra“

Aust­ra­li­jos ūky­je su my­li­mu vy­ru ke­tu­ris vai­kus iš­au­gi­nu­si An­dže­la Gi­le­spi kas­met prieš Ka­lė­das gi­mi­nėms ir bi­čiu­liams iš­siųs­da­vo laiš­ką apie tai, kaip šei­ma nu­gy­ve­no me­tus. Ta­čiau kar­tą tas laiš­kas An­dže­lai „pa­si­ra­šo“per­ne­lyg at­vi­ras ir už­ver­da to­kią ko­šę, ku­rią išsrėb­tų ne kiek­vie­na šei­ma.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.