Ba­kla­ža­nų troš­ki­nys

Zmones - - Menas Gyventi -

3–4 ba­kla­ža­nai drus­kos alie­jaus kep­ti 1 ait­rio­ji pa­pri­ka 4–5 svo­gū­nai

4–5 po­mi­do­rai 4–5 skil­te­lės čes­na­ko kra­pų ir pet­ra­žo­lių – kuo gau­siau

1Ba­kla­ža­nus Ri­ta su­pjaus­to grie­ži­nė­liais, su­de­da į pa­sū­dy­tą van­de­nį ir lai­ko 2–3 va­lan­das.

2Kep­tu­vė­je įkai­ti­na alie­jų, su­pjaus­čiu­si su­be­ria ait­rią­ją pa­pri­ką, svo­gū­nus, po­mi­do­rus ir ke­pa kart­kar­tė­mis pa­mai­šy­da­ma.

3Kvad­ra­tė­liais su­pjaus­to ba­kla­ža­nų grie­ži­nė­lius ir be­ria į kep­tu­vę. Kai dar­žo­vės bai­gia kep­ti, su­be­ria smul­kin­tus čes­na­kus, pa­bars­to drus­ka ir ža­lu­my­nais. Troš­ki­nį ga­li­ma val­gy­ti tiek karš­tą, tiek šal­tą, jis tin­ka ir prie bet ko­kių ki­tų pa­tie­ka­lų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.