1 AuKš­ta­kul­nės ba­su­tės

Zmones - - Menas Gyventi -

Ba­su­tės? Ru­de­nį? Skam­ba kiek keis­tai, ta­čiau tai – tik­rai įma­no­ma. Mėgs­ta­miau­sios aukš­ta­kul­nės ba­su­tės su trum­po­mis ko­ji­nai­tė­mis – sti­lin­ga ir iš­skir­ti­na. Ko­ji­nės – spal­vo­tos, raš­tuo­tos, bliz­gios, svar­biau­sia, de­ran­čios prie ava­ly­nės ko­lo­ri­to. Gal ne į dar­bą, bet va­ka­rė­liui ši kom­bi­na­ci­ja pui­kiai tiks.

Ita­lų žur­na­lo „L’Uo­mo Vo­gue“re­dak­to­rė ir sti­lis­tė Gio­van­na Bat­tag­lia ALDO ba­su­tės, 95 Eur

RESERVED ko­ji­nės, 3,99 Eur

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.