To­ras ( Thor)

FANTASTINIS VEIKS­MO FIL­MAS. JAV, 2011. Rež.: Ken­ne­thas Bra­nagh, Jos­sas Whe­do­nas. Vaid.: Ch­ri­sas Hems­wort­has, Na­ta­lie Port­man, Ant­ho­ny Hop­kin­sas

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

Pa­dan­gių ka­ra­lys­tės As­gar­do val­do­vas Odi­nas, no­rė­da­mas pa­mo­ky­ti, aro­gan­tiš­ką sū­nų To­rą iš­me­ta į Že­mę. Mir­tin­guo­ju pa­vers­tas To­ras pra­bun­da... šių die­nų Nau­jo­sios Mek­si­kos že­mė­se...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.