Ame­ri­kie­čių snai­pe­ris (Ame­ri­can Sni­per)

BIOGRAFINĖ VEIKS­MO DRAMA. JAV, 2014. Rež. Clin­tas East­wo­odas. Vaid.: Brad­ley Co­ope­ris, Sien­na Mil­ler

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

„Os­ka­ru“pa­gerb­ta pa­gal tik­rus fak­tus su­kur­ta drama. Jū­rų pės­ti­nin­kas Kri­sas Kai­las – to­bu­las snai­pe­ris. Per ke­tu­rias kam­pa­ni­jas Ira­ke jis iš­gel­bė­jo ne vie­ną gy­vy­bę ir ta­po le­gen­da. Ta­čiau grį­žus na­mo jam teks su­si­dur­ti su vi­sai ki­to­kiu ka­ru...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.