Tai reiš­kia ka­rą ( This Me­ans War)

ROMANTINĖ VEIKS­MO KOMEDIJA. JAV, 2012. Rež. McG. Vaid.: Re­e­se Wi­ther­spo­on, Ti­las Sch­wei­ge­ris

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

Du jau­ni kie­ti CŽV agen­tai ir tuo pat me­tu ge­riau­si drau­gai su­re­mia ie­tis tar­pu­sa­vy­je ir pra­de­da tik­rą šni­pų ka­rą, kai iš­si­aiš­ki­na, kad su­si­ti­ki­nė­ja su ta pa­čia ža­via mer­gi­na.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.