„Apo­ca­lyp­ti­ca“pla­ys „Me­tal­li­ca“

Zmones - - Zmones -

Vil­niaus „Com­pen­sa“sa­lė­je – spa­lio 30 d. 20 val., Kau­no „Žal­gi­rio“are­no­je – spa­lio 31 d. 20 val., Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“are­no­je – lap­kri­čio 2 d. 20 val.

Suo­mių me­ta­lo ti­ta­nai – gru­pė „Apo­ca­lyp­ti­ca“, vir­tuo­ziš­kai su­jun­gę sim­fo­ni­nius inst­ru­men­tus ir sun­kią­ją mu­zi­ką, at­liks po­pu­lia­riau­sią sa­vo prog­ra­mą, skir­tą le­gen­di­nės gru­pės „Me­tal­li­ca“kū­ry­bai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.