RAU­DO­NA

Zmones - - Mada -

Ru­dens se­zo­no spal­va ka­ra­lie­nė. Tur­būt akis jau už­kliu­vo už par­duo­tu­vių len­ty­nų, ku­rio­se do­mi­nuo­ja rau­do­nų at­spal­vių dra­bu­žiai, ava­ly­nė, pa­puo­ša­lai bei ak­se­su­arai. Drą­sios fa­šio­nis­tos ren­ka­si nuo gal­vos iki ko­jų iš­baig­tą rau­do­ną įvaiz­dį, kiek san­tū­res­nės – šią spal­vą de­ri­na su kla­si­ki­nės juo­dos ir pil­kos kom­bi­na­ci­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.