Šiuo­lai­ki­nė Snie­guo­lė

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Pa­mirš­ki­te že­mę šluo­jan­čias suk­nias ir pi­gius bliz­gu­čius – šių lai­kų Snie­guo­lės yra sti­lin­gos, nu­tuo­kia apie ma­dą ir ne­be­si­slaps­to Ka­lė­dų Se­ne­liams už nu­ga­rų, o drą­siai tam­pa pag­rin­di­nė­mis šven­ti­nio šur­mu­lio he­ro­jė­mis. Bent jau di­zai­ne­rė Ie­va DAU­GIR­DAI­TĖ (30) – tik­rai. Šven­ti­nė­je žur­na­lo „Lai­ma“ma­dos fo­to­se­si­jo­je dai­ni­nin­ko Ma­ri­jaus Mi­ku­ta­vi­čiaus my­li­mo­ji ta­po ža­vin­ga Snie­guo­le, pa­si­puo­šu­sia pa­gal vi­sus šio me­to stan­dar­tus: kaž­kas šil­to, kaž­kas bliz­gan­čio, kaž­kas rau­do­no... Ir dar tos il­gos įde­gu­sios ko­jos – kodėl gi ne?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.