Su­ra­s­ki­te žvaigž­dę

Zmones - - Margas Pasaulis -

Gim­ta­die­nis? Vai­kiš­ka šven­tė? Sma­gus va­ka­rė­lis? Ne­ži­nia, ko­kia pro­ga Hal­le BER­RY (51) pa­ni­ro į spal­vo­tų ka­muo­liu­kų ba­sei­ną, ta­čiau aki­vaiz­du, kad ak­to­rei la­bai sma­gu. „Vai­kas šir­dy­je – am­ži­nai!“– pa­ko­men­ta­vo pa­ti šią nuo­trau­ką sa­vo ins­tag­ra­mo pa­sky­ro­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.