Vi­sa­da sva­jo­jo apie gra­žius ir veš­lius plau­kus

An­nette (47) la­bai ne­ri­ma­vo del sa­vo plo­nu ir nu­šiu­ru­siu plau­ku. Ji vi­sa lai­ka sva­jo­jo tu­re­ti veš­lius ir žvil­gan­cius plau­kus. Ta­ciau kai pa­ma­te, kad plau­kai pra­de­jo slink­ti ir kri­sti vi­sur, kur tik ji bu­na, la­bai nu­si­mi­ne. „Pra­de­jau ieš­ko­ti pa­gal­bos vi­sur

Zmones - - Apie Juos Kalba -

„Vi­sa lai­ka ieš­ko­jau pa­gal­bos sa­vo nu­šiu­ru­siems ir plo­niems plau­kams, nie­ka­da ne­nu­sto­jau sva­jo­ti apie stip­rius, veš­lius ir spin­din­cius plau­kus. Iš­ban­džiau ivai­riau­sias prie­mo­nes, ta­ciau kai pa­ste­be­jau, kad plau­kai pra­de­jo tie­siog kri­sti, ne­te­kau vil­ties. Pa­gal­bos ieš­ko­jau ir kir­pyk­lo­je, ir gro­žio sa­lo­ne, ga­liau­siai vais­ti­ne­je man pa­ta­re pa­ban­dy­ti skan­di­na­viš­kas tab­le­tes plau­kams Hair Vo­lu­me.“

REKOMENDAVO HAIR VO­LU­ME TAB­LE­TES

„Vais­ti­ne­je man pa­siu­le pa­ban­dy­ti skan­di­na­viš­kas tab­le­tes plau­kams su obuo­liu ekst­rak­tu Hair Vo­lu­me. Vais­ti­nin­kas rekomendavo šias tab­le­tes var­to­ti ne trum­piau kaip tris me­ne­sius. Gri­žau na­mo ku­pi­na di­džiu­liu lu­kes­ciu.“

PLAU­KAI NUSTOJO SLINK­TI

„Odos bukles pa­si­kei­ti­mas bu­vo pir­mas da­ly­kas, ku­ri pa­ste­be­jau ger­da­ma tab­le­tes. Ji ta­po ly­gi ir spin­din­ti. Ma­no vy­ras ne­tru­kus pa­ste­be­jo, kad gal­vos odo­je at­si­ra­do nau­ju plau­ku ten, kur anks­ciau ne­bu­vo. Ma­no plau­kai ta­po daug stip­res­ni ir veš­les­ni, net pra­de­jo spin­de­ti. Esu la­bai lai­min­ga, Hair

Vo­lu­me tab­le­tes var­to­ju kas­dien ir jas dra­siai re­ko­men­duo­ju sa­vo drau­gems.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.