MENAS GYVENTI

Zmones - - Šiame Numeryje: -

La­vi­ja Šur­nai­tė, Vik­to­ri­ja Ja­ku­čin­skai­tė, And­rius Už­kal­nis. Žings­nis po žings­nio Eb­ba Mi­chels­son. Na­mai – ten, kur esa­me mes Li­na Bra­žin­skai­tė-Tu­pi­kov­skie­nė. Pri­si­jau­kin­ti Puš­kį Gro­žio for­mu­lė pa­gal... Lau­rą Asa­dauskai­tęZad­ne­prov­skie­nę Eri­ka Pau­lauskė. Pa­slap­tis – pa­pras­tu­mas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.