Šven­tės jau grei­tai

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Gra­žiau­sios žie­mos šven­tės jau ne už kal­nų – džiu­gia nuo­tai­ka spin­di ir no­ri už­krės­ti ki­tus Ug­nė GA­LA­DAUSKAI­TĖ (27), Ge­rū­ta GRI­NIŪ­TĖ (29), Ma­ri­jus ŽIE­DAS (43) bei ki­ti LRT lai­dų ve­dė­jai. Da­ly­ki­nius dra­bu­žius pa­kei­tę į jau­kius megz­tu­kus, ap­si­mu­tu­ria­vę pū­kuo­tais ša­li­kais, jie dai­na­vo ir šo­ko pa­gal ka­lė­di­nes me­lo­di­jas – taip bu­vo fil­muo­ja­mos šven­ti­nės te­le­vi­zi­jos užs­klan­dos. Bu­vo ir snie­go, tie­sa, kol kas – ne­tik­ro.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.