Nau­ja drau­gė

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Mo­de­lis, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Gab­rie­lė MAR­TI­RO­SIA­NAI­TĖ (26) tu­ri mie­lų rū­pes­čių: jos na­muo­se be­veik du mė­ne­sius gy­ve­na aust­ra­lų avi­ga­nė Ni­da.

Smal­si ka­ly­tė ne­re­tai vi­sur ke­liau­ja kar­tu su šei­mi­nin­ke. Šį­syk Gab­rie­lė ją at­si­ve­dė į di­zai­ne­rės To­mos Jan­kauskai­tės ku­ria­mo ženk­lo „Stu­dio To­ma“ka­lė­di­nių suk­ne­lių fo­to­se­si­ją.

Kol ko­man­da ruo­šė­si, gri­ma­vo­si, sta­tė deko­ra­ci­jas, Ni­da tiek dū­ko ir laks­tė, vis­ką grau­žė, kad kai rei­kė­jo fo­to­gra­fuo­tis, iš nuo­var­gio už­mi­go.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.